shutterstock_1070226743-1-825x510.webp

הזעת יתר בבתי השחי

תהליך ההזעה הינו טבעי וחיוני לוויסות טמפרטורת הגוף, הבעיה מתחילה כשהמערכת הזו עובדת יתר על המידה, ומופרשת זיעה בכמות גדולה מהנדרש. דרך אפקטיבית, המטפלת בבעיה באחוזי הצלחה גבוהים למדי, היא טיפול באמצעות הזרקה נקודתית של בוטולינום טוקסין לאזור שבו מופיעה הזעת היתר. 


בהשוואה להזרקת בוטוקס להעלמת קמטים, הכמות המוזרקת בטיפול בהזעת יתר גדולה הרבה יותר בשל האזור שאותו יש "לכסות", ומכאן עלותו הגבוהה יחסית של הטיפול. 

במקרה של טיפול בהזעת יתר, הבוטוקס מפחית באופן משמעותי את פעילות בלוטות ההזעה באותו אזור אליו הוא מוזרק. 

תוצאות הטיפול הן דרמטיות. בתוך שבוע-שבועיים ניתן לצפות להיעלמות הזעת-היתר עם הפחתה של 70%-90% בכמות הזיעה בבית-השחי.